35 שנה למצבע אנטבה

מאת: דורון אלמוגאלוף מיל'

הייתי החייל הראשון שנחת שם על אדמת אנטבהלסמן את המסלול ולהשתלט על מגדל הפיקוח החדשכעשרים וחמש דקות אחר כךיוני היה פצוע קשההרשקו סורין היה פצוע קשהומאה וחמישה בני הערובה מוכי התימהון היו בדרך להרקולס מספר ארבעמתערבבים עם חיילי סיירת גולני וכוח הרפואה המוטסהייתי האחרון שעזב את אדמת אנטבה תוך שאני מתבשר שיוני כבר אינו בין החייםהבזקי זיכרון על השיחות האחרונות שלנועל המבצע שבצענו בעומק סוריה באפריל 1974, כשאני מפקד כוח צנחנים והוא קצין שריון המצטרף אלינו למשימה מיוחדתעדכון על כך ששלושה מבני הערובה נהרגוהרהורים על שבריריות החיים מהמקום של עוצמת הנעורים המפעמת בתוכנווהמוכנות לסכן את עצמנוואף לתת את חיינו למען משהו גדול בהרבה מאיתנו.

ממרחק של 35 שנים אני מציין לעצמי כמה תובנות:

  1. הלוחמים הצעירים– תפקיד הלוחמים הוא לא רק להילחם היטב אלא גם להעניק ביטחון למקבלי ההחלטותממשלת ישראל לקחה אחריות עצומה כשאישרה לנו לטוס לשםמרחק 4000 ק"מ ממדינת ישראלהאומץ והביטחון של רביןפרס ומוטה גור באו מתוך הקרנת תחושת המסוגלות העצומה שלנוהלוחמים הצעיריםבשיחות ובתדריכים שלפני המבצעהקרנת תחושת המסוגלות של הלוחמים למקבלי ההחלטותהיא מרכיב חשוב מאד בחוסן האמיתי שלנוועוד דבר על הלוחמים הצעיריםגם בני ה-18+ , הם לא ילדיםהם הלוחמים הכי טובים שיש לנו.

  2. ציווי מוסרי וחברת מופת– טסנו לשם במטרה אחת ויחידה – להציל את בני הערובההמבצע ביטא את הערכים העמוקים ביותר שלנוהערבות ההדדית עליה התחנכנו. "המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא". "ואהבת לרעך כמוך". אותה מחויבות שהביאה אותנו לאנטבה ואותה רוחהיא הרוח שחייבת להנחות את התנהלותינו מול החלשים ביותר בחברהבני הערובה של החברה בישראלאמנם המבצע נכנס לפנתיאון ההיסטוריה הצבאית כאחד המבצעים הנועזים שידעה האנושות אבלעבור החלשים ביותר בחברהאלו שאינם מסוגלים לעשות מאומה עבור עצמםאלו שקופחו מלידהתאונה או מחלה קשהכל אלו המוחזקים במוסדות שיקומייםסיעודיים כבני ערובה של חברתנועבורם לא צריך לטוס 4000 ק"מעבורם צריך שורה של תיקונים חברתיים אמיצים באמצעות תוכניות חינוך ומופת חינוכי של בודדים וקבוצותבאמצעות תקנות וחקיקה מתקדמתוביצירת רוח התנדבות ועשייה למען החלשים ביותרהעוצמה החברתית שלנו נמדדת בחוליה החלשה ביותרכדי להיות חברת מופתצריך גם רצף של מבצעי אנטבה חברתיים.

  3. קומץ קטן שעושה למען הכלל– זה תמיד היה כך וככל הנראה תמיד יהיהתמיד נצטרך את רוח אנטבהרוח הנחישותרוח המוכנות לעשות למען האחרלא רק למען עצמנותמיד יידרשו לנו נחשונים המזנקים לפני המחנה כולותמיד יהיו כאן מעטים המבצעים מעשי גבורה למען הכלל כולואני תפילה שהקומץ הזהעמוד האש ההולך לפני המחנהיסחוף אחריו רבים רבים שעבורם המטאפורה של מופת אנטבה היא דרך חיים.

בואו לגלות עוד