30 נובמבר 2022

פגישת גרעין עבודה של הובלת קבוצת טוב יחד בחברותא בבני ברק. בכל פעם, עולים רעיונות חדשים, בקשות מהקבוצה, חידושים והמצאות לגוון את התקדמות הקשר ומערכות היחסים המקרבות אשה לרעותה.

בואו לגלות עוד