3.9.16 – התקיימה פתיחה לתערוכה "ניירות"

ביום .3.9.16  התקיימה פתיחה לתערוכה "ניירות"- תערוכה קבוצתית של אמני "מוזה" ברעננה. קיים שיתוף פעולה בין האומנים מרעננה, מטירה וטייבה. את החיבור יצרה עמותת טוב יחד, כאשר נציגיה והאמנים משני הצדדים נפגשו בתערוכה ברעננה. בתמונה, עם ראש עירית רעננה המעודד השיתוף בין התושבים היהודים והערבים השכנים.

ראש עירית רעננה מר זאב בילסקי, יו"ר "מוזה" ברעננה- מר צבי נדב , איחלס-מובילת הפעילות החברתית בטירה ,ואמניות יהודיות וערביות

 

בואו לגלות עוד