3.5.16 – התקיימה פגישה יחד עם הרב ארי (אברהם) סמדג'ה ויו"ר הסוכנות היהודית

נערכה פגישה יחד עם נציגות טוב יחד והרב ארי (אברהם) סמדג'ה על מנת להציג ליו"ר הסוכנות את נושא הערכים לכל המגזרים ואת שולחן ערוך חמישי – ולבדוק היתכנות שיתופי פעולה.

בואו לגלות עוד