22/07/2015 – כינוס של "כולאננה"- שיתוף של רוח טובה ומרחבים.

טוב יחד השתתפה  בבכינוס של "כולאננה"- שיתוף של רוח טובה ומרחבים.
הכינוס כלל מפגש עמותות ויצירת קשרים לשיתופי פעולה.

בואו לגלות עוד