20.9.16 נערכה פגישה לבחינת נושא סיוע למשקים בדואים ולעבודתם המשותפת

ב 20.9 נערכה פגישת המשך לבחינת נושא סיוע למשקים בדואים ולעבודתם המשותפת.
הנושא מחבר יזמות עסקית כלכלית, יציאה ממעגל העוני ויוצר שיתופי פעולה עם החברה היהודית ברמה הכלכלית והחברתית.
קמיל שירף מהחברה הבדואית הציג את החזון והאיסטרטגיה.
המשמעויות הכלכליות הרחבות נדונו בראשות סמנכ"ל בנק אוצר החייל, שרון פדר שהוא גם ממייסדי הסוכנות לעסקים קטנים.
הדברים ייבדקו לעומק-במטרה לקדם הנושא בתמיכת ובחיבורים על ידי עמותת טוב יחד ועמותת סיירת שקד.

בואו לגלות עוד