20/12/2015 – נערכה פגישה בפקיעין

נערכה פגישה בפקיעין עם פעילי הישוב- וסוכם על הרחבת נושא פעילות הנקיון ברמה חינוכית-ערכית ומעשית, חיזוק השלווה לילדים המונעים מעודף מרץ, הרחבת נושאי הספורט וחיזוק נכים ובעלי מוגבלויות במספר תחומים. סוכם על מפגש למידה מול העיר כרמיאל המנוסה יותר תוך בדיקת חיבור חיבורים וסיוע בין הישובים.

בואו לגלות עוד