11 ספטמבר 2022

טוב יחד בחברותא, (חרדיות חילוניות) סודות תקיעת שופר,הרב ושיח בבית עירית ח.בתל ברוך בתל אביב.

הרבנית מרים הסבירה סממני ראש השנה והמנהגים, כולל דוגמאות לסוגי האוכל. נערכה שיחה ושאלות והדגמת תקיעה בשופר על ידי הרב בראל.

בואו לגלות עוד