תרומות

ניתן לשלוח אלינו המחאה אשר על גביה יהיה כתוב

עמותת טוב יחד


דויד אבידן 11/18
תל אביב 6962077

תרומות ניתן לבצע דרך PayPal ע״י לחיצה על הכפתור הבא:
כמו כן, ניתן לשלוח אלינו המחאה אל הכתובת הבאה:

עמותת טוב יחד
דויד אבידן 11/18
תל אביב 6962077