תודעת האחד

לצאת מעבדות האגו ויצריו אל חרות הנשמה ואוצרותיה – עצמאות רוחנית. המין האנושי נמצא כעת בפתחו של "עידן הדלי". עידן אשר בו האנושות מתפתחת מבחינה אבולוציונית-רוחנית. התודעה מתרחבת ומכילה אמת שעד כה הייתה נסתרת מההמונים: אנחנו יוצרים את המציאות!

מאת אילאנה בהט

מודעות לקשר בין גוף לנפש נפוצה כיום, בעקבות הרפואה האלטרנטיבית,

המשלימה את זו הקונבנציונאלית. ידע שבעבר נשמר כסוד, גלוי להמונים.

עד כה, תפסנו את המציאות כדבר נתון, חיצוני לנו. היינו חסרי השפעה וחסרי

אונים ודברים "קרו" לנו מבלי שהבנו מדוע. הדבר קשור לכך שבתוך מבנה הדנ"א

שלנו מצוי שתל "דפוס קורבן". תחושות של חוסר אונים, רחמים עצמיים, כעסים,

הטלות אשמה על עצמך ועל הזולת, מאפיינות את המצב. דפוס זה גורם לתפיסת

מציאות דואלית – של נפרדות גדולה. מצד אחד "אני", מהצד השני "האחר".

בהיותנו מופעלים ופועלים על ידי מרכזי האנרגיה שבתוכנו (המכונים "צ'אקרות"),

המרכז העיקרי השולט באנושות, החל מתקופת האדם הקדמון הינו המרכז –

הראשון, "השורש". (=צ'אקרה אדומה). המוטו של הצ'אקרה הזאת הינו:

"הילחם או ברח" . מצב זה של צורך בשמירה על גבולות האני, הפרדה מוחלטת ביני לבין האחר, יוצרת מצב של מלחמה.

המלחמה היא הן פנימית, בין האדם לבין עצמו (המצפון לעומת "יצר הרע"), בינו

לבין סביבתו הקרובה, בין עם לעם אחר.

ידע רוחני שנגיש כיום לכול, מסביר לנו כי אנו למעשה יוצרי המציאות שלנו. את

המציאות אנו יוצרים על ידי אמונות, מחשבות, רגשות (=א.מ.ר). כל אלו מהווים

את התכולה האנרגטית שלנו. אנרגיה זו מוקרנת ליקום, ובאמצעות החוק של

"דומה מושך דומה" – אנרגיה בעלת תדר מסוים שלו מאפיינים ספציפיים, ממגנטת

מצבים שמכילים תדר דומה.

 תדר של כעס, שנאה, פירוד הינו תדר שמאפיין מלחמה.

כדי לשנות את המצב, הן של הפרט והן של הכלל יש להפוך את תדר המלחמה

לתדר החמלה. (החלמה ממלחמה ומעבר לחמלה)

הידע הרוחני מסביר לנו כיצד להתפתח אל השלב הבא של האנושות, שלב

המודעות.

הידע מסביר לנו כך: אנו נשמות נצחיות. אנו חוזרים ומתגלגלים בגוף על מנת

לתקן את עצמנו, עד שנגיע להתעלות. מטרת העל של הנשמות הינה להגיע למצב

של אחדות עם כל הבריאה. להיות באהבה בלתי מותנית. אהבה זו היא מכילה,

מקבלת, מאפשרת. כדי להגיע למצב תודעה מפותח זה, עלינו ללמוד: אי-

שיפוטיות, סליחה, כבוד עצמי וכבוד הדדי, אמת, אהבה, ועוד.

בהיותנו נשמות נצחיות בעולם האמת, חתמנו על חוזי נשמה, על הסכמים עם

נשמות שקרובות לנו. הסכמנו בינינו לגלם תפקידים זה לזה.

בהיותנו בגוף אנו בתוך "משחק החיים" ואנו לומדים ומתקנים את עצמנו באמצעות

הדרמות. (הדרמה בהיפוך אותיות: ה ר ד מ ה). אנשים שמוצבים על לוח –

המשחק שלנו הם למעשה "שחקני האמונות" שלנו. באמצעות הקשרים איתם אנו

לומדים על האמונות הפנימיות שלנו, אשר חלקן בלתי מודע לנו.

כאשר אנו מודעים לכך שאני נשמה במשחק החיים. שכול האנשים סביבי, בכל מין,

גיל, לאום גם הם נשמות כמוני, אנו זוכים להבנה גדולה.

אם הכול משחק, אם כל אדם שאני פוגש ושגורם לי לכעוס, להיפגע, וכדומה בעצם

הוא רק שחקן אמונות שלי, הרי שקל לי לסלוח לו. יתרה מזאת, לאחר שאני לוקח

אחריות על כך שהוא מראה לי חלק בתוכי שזקוק לריפוי, אני גם יכול לקחת

אחריות ולשנות את הפנימיות שלי. זה יביא אותי לא רק לסליחה, אלא גם להכרת

תודה כלפי הבן אדם ש"לחץ לי על כפתור" פנימי, ובכך הראה לי את שדרוש תיקון.

המין האנושי מפתח את "הנקודה שבלב". האנושות עולה במודעות אל צ'אקרת

הלב (הצ'אקרה הרביעית אשר צבעה ירוק). היא אחראית על החמלה, אהבה בלתי

מותנית. היא מרכז החיבור הרוחני המחבר אל הפיזי.

הידע לגבי הגלגולים מאפשר לנו לראות כי הנשמה מחליפה בכל פעם תפקידים.

היא גם מחליפה מין, דת, ולאום.

כאשר אנו מבינים זאת, קל לנו להפוך "אויב" ל"אוהב".

המין האנושי עובר אל תודעת האחד. זוהי תודעה שבה אנו רואים כי כל אחד

משקף לנו את עצמנו. כי החיבור בין כולנו יוצר ישות א ח ת. תובנה זו מובאת

בפסוק: "ואהבת לרעך כמוך". במצב זה של האחדות עובר המין האנושי ממסלול

"הכאב" של הקארמה, אל מסלול "הלב", של דרך החמלה.

כל אדם שבוחר בכך, שמרגיש כי הגיע הזמן לעבור לשלב הבא, יכול להתחבר אל

תודעת האחד.

נדרש לצורך כך לבחור לשחרר "דפוס קורבן" ולקחת אחריות מלאה על יצירת

המציאות. גם של הפרט, וגם של הכלל.

נדרש בדק בית פנימי לגבי אמונות שאנו אוחזים בהן.

(הקטע הבא לוקט ונערך שנית מספרי "תודעת האחד")

תודעת האחד

השלב הבא בהתפתחות האבולוציונית-רוחנית של המין האנושי.

ממלחמה לשלום.

עד כה חיו בני-האדם ושרויים היו בתרדמת תוֹדעת "הדוּאליות". תודעה זו, הנגזרת הינה

מהתבוננות דרך שני קצוות המתרס: יום לעומת לילה, "אור" לעומת "חושך", "טוב" לעומת

"רע", מדגישה את השוני, את הנבדלות המוקצנת בין אדם לחברו, בין מדינה לשכנותיה, בין

דת לדת אחרת. תודעה זו מאופיינת, על פי רוב בבני אדם בלתי מודעים בעליל לסוד כוח

הבריאה המשותפת! אין הם זוכרים כלל את מנת חלקם ביצירת המציאוּת. מלאים הינם

בסתירות פנימיות, במלחמות בינם לבין עצמם בין כל חלקי האישיות שלהם. מלחמות אלו

מושלכות ומוקרנות אל החוץ שלהן – בינם לבין רעיהם – יהיו אלו שכנים, קרובים. תהיינה

אלו אף אומות אחרות. דרך המלחמה מאופיינת הינה ב"מסלול הכאב".

בני אדם רבים מתוכנתים באמצעות שתל "דפוס קורבן" אל תודעת הנבדלוּת הדואלית.

אין הם לוקחים אחריות על הקורה להם. אין הם מבינים כי הם אלו אשר זימנו לעצמם,

באמצעות מערכת שיעורים, את הקארמה שלהם. הם נוטים להטיל את האשם על "אחרים" –

גורמים חיצוניים. יהיו אלו בני אדם אחרים, יהיו אלו גורמים ממסדיים, תהיינה אלו מדינות –

שכנות. לעתים, אף יטו אצבע מאשימה כלפי אלוהים ויאשימו אותו במאורעות בלתי מובנים

בעליל, קשים עד מאוד לחוויה. יהיו אלו מקרי מוות בלתי מוסברים, תאונות, מלחמות שמד

למיניהן.

כעת הגיע הזמן להתעורר, לקחת אחריות על יצירת המציאוּת, להיפתח אל תודעה

חדשה המחלחלת דרך שערי הרקיע, תודעת "המשיח" של עידן הדלי.

תודעה זו מקורה בהירארכיות הגבוהות והנשגבות ביותר. תודעה זו הינה עליונה ביותר

ומפותחת יותר מ"תודעת הדואליות", ראיית הנבדלות. מדבר אנוכי, מדברים אנו כולנו, כל

מדריכי האור וישויות השליחים שאינם בגוף פיזי, הבאים להאיר את דרככם, על:

" ת ו ד ע ת  ה א ח ד ! "

ת ו ד ע ה  ז ו  ב א ה  ל ה א י ר  ל כ ם  א ת  ה א מ ת  ה ג ב ו ה ה  י ו ת ר ,  ה א מ ת

ה מ ו ב א ת  מ מ י ש ו ר  ה נ ש מ ה , ה א מ ת  ה נ ו ב ע ת  מ א ל ו ה י ם  ה ג ד ו ל ,

ה ר ם  ו ה נ ש א  ב כ ב ו ד ו  ו ב ע צ מ ו .  מ ק ו ר כ ם  כ ו ל כ ם  מ ן  ה א ח ד !

אין יותר "אחרים", אין יותר "נבדלות", אין יותר "אי לקיחת אחריות" בתחום האישי של –

הפרט, ואף בתחום המורחב יותר – של הכלל. בתחום המדיני.

הגיע עת השלום. שלום זה מחלחל אל התודעה. השלום מביא הוא איתו את ריחה ובושמה

הטוב והחנון של אנרגיית האהבה… אהבה זו הינה אחדות. אהבה זו הינה כבוד הדדי

לכל יציר נברא, באשר הינו תודעה תבונית המושתלת ומופעלת באמצעות ניצוץ אלוקי!!!

בני אדם מוזמנים לעבור, והעת לכך הגיעה, והשעה בשלה – מ"מסלול הכאב", שאפיין

אותם במרוצת עידנים כה רבים – אל "מסלול הלב"!

מסלול זה הינו דרך החמלה. זוהי דרך גדולה ומוארת של החלמה מכל מלחמה…

זוהי דרך של חזון אחרית הימים: "וגר זאב עם כבש", "לא ילמדון עוד מלחמה"…

זהו מסלול של בחירה קולקטיבית של המין האנושי להמשיך ולהתפתח בסולם האור

האבולוציוני!

אין יותר הטלות אשמה. ישנה לקיחת אחריות על כל הקיים, על כל שזומן. בני אדם נוטלים

אחריות על כל התכולה הפנימית שלהם בית – המקדש אשר להם. כולל הוא את מערכת כלל

האמונות שלהם – מוּדעוֹת ואף בלתי מודעות, המצויות בחביון תת המודע! כולל הוא לקיחת

אחריות על כל המחשבות, כל הרגשות, כל המעשים שלהם. כולל הוא חיבור מלא אל הרצון

האלוהי. חיבור זה נעשה דרך התחברות להיכלה של הנשמה. זוהי האמת הגבוהה!

כשמחוברים הינכם אל האמת הגבוהה, ביכולתכם לראות את השיעור שעובר ועבר

המין האנושי: התפתחות קבוצתית באמצעות הדרמה! הייתה הדרמה (בסיקול אותיות) –

הרדמה!

"כל העולם במה – וכולם שחקנים". הייתה זו המחזה קולקטיבית רעיונית בשיתוף פעולה

מלא של כל נשמות בני האדם. 'חוזי נשמה, נכתבו במישור העליון – "בעולם האמת", שאכן

כשמו כן הוא, מאפשר חיבור לאמת העליונה של האחדות והשיתוף, של קשר ישיר לאלוהים.

בני האדם נשלחו להתגלגל, שוב ושוב, למען ילמדו את האמת דרך החוויה הישירה

וההתנסות. הידע ניתק מהם במכוון, והם שכחו את מטרת השיעורים, את "חוזי הנשמות".

הכול היה נכון. הכול היה מתאים לזמנו. אין כל טעויות בבריאה.

המין האנושי המתפתח יכול להכיל בתוכו תדרים רמים יותר. תפיסת האמת שלו

משתנה: מתרחבת, מתגבשת, מתעלה.

המין האנושי כולו מתעלה למעמד של "בוגרים" בפלנטה. המעבר מהממד השלישי

והרביעי נעשה אל הממד החמישי. זהו ממד היצירה. זהו ממד שבו מחשבות מתגשמות

במהירות. זהו ממד שבו חלומות הם חלונות ופתחים ליצירת מציאות מודעת.

כדי להגיע אל הממד הזה – על בני האדם להתנקות, להיטהר, להבין וליישם את הידע

החדש המוענק להם דרך גורמים רבים ו"שונים". (זהו גורם אחד!)

הסקרנות מכוונת, מאז ומתמיד, את המין האנושי ומסייעת לו להתפתח: התפתחות

הטכנולוגיה מאפשרת שיתוף ואיחוד של כל מקורות וגורמי המידע! רשת האינטרנט באה

לאפשר לכם זאת. שוו בנפשכם כי רשת אשר כזאת מצויה הינה במישור הרוחני – הרעיוני!

היא מאפשרת לכם גישה אל כל מקורות המידע!

מה שתכנו היום "תקשור" יהיה נגיש לכל בן אדם! הטלפאתיה הולכת ומתחזקת.

אין זה הזמן לשמירת סודות, לצבירת חובות "קארמתיים", לחוסר הבנה.

זהו זמן האיחוד!

זהו זמן השלום!

זהו הזמן להבין לעומק, על פי רזי הפרדס שהיו נסתרים בפניכם מה פשר הפסוקים

המכוונים:

"ואהבת לרעך כמוך", "ואהבת את ה' אלוהיך בכל נפשך ובכל מאודך".

הגיע הזמן, העת בשלה, פעמי משיח הנה זה בא! כל אחד שמוכן לפקוח את העיניים,

להתחבר אל הנקודה שבלב, להתרומם אל תפיסת המציאות מעיני הנשמה – הינו אור

האלוהים אשר מתעורר להכיר באלוהותו. הינו ניצוץ אלוקי שמופעל ומתאחד עם ניצוצות

אלוקים שכמותו.

אין אתם נבדלים זה מזה. זהו פשר הפסוק: "מה ששנוא עליך אל תעשה לרעך"!

"ואהבת לרעך כמוך"!

(מתוך הספר "תודעת האחד – שיחות עם רבי עקיבא", אילנה בהט, הוצאת לוטוס.)

אילאנה בהט מורה רוחנית לעיצוב תודעת האחד – מתקשרת, רייקי מאסטר, מפתחת שיטת הילינג אור הנשמה.

טיפולים להסרת חסימות ולהתעצמות.

אתר הבית: www.lotuscenter.co.il

ilana@lotuscenter.co.il

בואו לגלות עוד