קול המואזין והקשבת המאזין

איך מאזנים, איך מדברים, איך מרגישים את הפלישה למרחב האישי של השכנים היהודים ואיך מתחשבים ברגשות ובסמלים של השכנים הערבים?

בסרט מעולה, הציג עווני מתאני את סרטו על המואזין והשפעותיו בפני קבוצת הערבים והיהודים הנפגשים דרך קבע בטירה וברמת הכובש.
נקודת מוצא לחשיבה ועשייה מתחשבת ולדיאלוג בונה.

בואו לגלות עוד