ספטמבר 2022 מפגש גרעין

מפגש גרעין טוב יחד בחברותא לקביעת תכנית שנתית בבני ברק וערי הסביבה

בואו לגלות עוד