טוב יחד בחברותא

 פעילויות ראשי חודש בתשע"ז

בימים אלו אנו נערכות לקראת שנת פעילות משותפת ומשתפת לנשים חרדיות ושאינן חרדיות במטרה להפגיש את הנשים משני חלקי החברה הישראליתלפעילויות חווייתיותלהיכרות ולחיזוק הקשרהפעילויות יתקיימו על פני כל השנה ונבנו בהתאמה לאותו חודש.

נושאי המפגשים והפעילויות יתקיימו תוך שמירה על איזון בין נושאים יהודיים וישראליים או כללייםהמטרה היא ליצור קהילת נשים אשר תיצור שפה משותפת ותצבור חוויות משותפות נעימות ומגבשות.

להלן פירוט הפעילויות המתוכננות והמועדיםנשמח אם תרשמו ביומנים ותרשמו מבעוד מועדניתן להירשם לכל המפגשים או לחלקםמספר המקומות יוגבל בשנה זו ל 50 משתתפות 25 חרדיות ו 25 שאינן חרדיותעל מנת ליצור איזון בקהילהההשתתפות במפגשים אינה בתשלום למעט במקרים בהם מתבקש להשתתף בהוצאות אוטובוס/כניסה לאתרים.

כ"ה אלול 28 בספטמבר סיור סליחות בירושלים

זתשרי באוקטובר הפרשת חלה

אחשוון בנובמבר טיול ליפו

כ"ח כסלו 28 בדצמבר מפגש עם נשים ירושלמיות וטיול חנוכיות בירושלים

י"ג טבת 11 בינואר טיול בעין כרם ובמנהרות הכותל לציון עשרה בטבת

הבשבט בפברואר סדר ט"ו בשבט

י"ד אדר 12 במרץ פורים בבני ברק

לניסן 26 באפריל נקיים מפגש "יום השואה בסלון"

כ"א אייר 17 במאי נבקר במוזיאון א"י ברמת אביב

י"ג סיוון יוני נקיים מפגש על תזונה והזנה

י"א תמוז ביולי אירוע לסיכום שנת הפעילות

פרטים והרשמה יפורסמו כחודש לפני כל אירוע.

ב"טוב יחד בחברותאאנו יוצרות פעילות משתפת למימוש הצו "ואהבת לרעך כמוך".

עמותת טוב יחד (ע"רפועלת לחברללוותלייעץ ולסייע בפעילות משותפת בין קהילותמגזריםארגונים ואנשים ממגוון אוכלוסיות על מנת לייצר רשת אנושית אחתטוב יחד פועלת ליצירת נושאים  ומכנה משותף על ידי שיחהכוונה,הדרכות מקצועיותקשרים,כליםתשתיותכישוריםואנשי מקצוע מגוונים,כולל רעיונות וארגון בשטח.

"חברותאשל "איילת השחרמעודד חיבור בין שני מגזרים מנותקים בחברה הישראלית – חרדים וחילוניםהפרויקט מפגיש בין אנשים משני המגזרים – אחד על אחדואחת על אחת – לשיחה טלפונית שבועית של היכרות ולימוד משותף של טקסטים לפי בחירה. כיום משתתפים בחברותא כ 16,000 אישמכל שכבות האוכלוסיהבגילאים שוניםמכל שדרות החברה הישראלית.

לפרטים נוספים:

טוב יחד יעל קורלנדר 0542550505

חברותא – ארגון איילת השחר אסנת 0543976211

בברכה,

אירית עצמון ריקי סיטון

טוב יחד (ע"רפרוייקט חברותא – איילת השחר

בואו לגלות עוד