הלוחמים הנשכחים מהשואה – המצילים היהודים

במחקרים, בספרים  ובדיונים הקשורים בשואה קימת נטייה לתאר את היהודים בעיקר כקורבנות חסרי אונים של שלטון הרשע הנאצי. הכותבים והדוברים מתארים את הסבל הנורא של הקורבנות מצד אחד, ואת האכזריות הבלתי נתפסת של הנאצים ועוזריהם מצד שני, אולם אין זו התמונה המלאה של מה שקרה בשואה. קרבנות השואה היו לא רק מושא למדיניות של השמדת עם, הם לא היו רק קורבנות פסיביים, אלא עסקו גם בהצלה.

היהודים  לא היו רק קורבנות

במחקרים, בספרים  ובדיונים הקשורים בשואה קימת נטייה לתאר את היהודים בעיקר כקורבנות חסרי אונים של שלטון הרשע הנאצי.

הכותבים והדוברים מתארים את הסבל הנורא של הקורבנות מצד אחד, ואת האכזריות הבלתי נתפסת של הנאצים ועוזריהם מצד שני, אולם אין זו התמונה המלאה של מה שקרה בשואה. קרבנות השואה היו לא רק מושא למדיניות של השמדת עם, הם לא היו רק קורבנות פסיביים, אלא עסקו גם בהצלה.

שיתוף הפעולה בין חסידי אומות העולם ויהודים שהצילו בני עמם

נכון שהתופעה התרחשה בשוליים, אולם למדנו להדגיש את חלקם של המצילים חסידי אומות העולם, אבל גם היא היתה תופעה שולית בעיקרה, ושהתקיימה ליד הלשנה רבה ושיתוף פעולה של האוכלוסיה הלא יהודית. ליד חסידי אומות העולם עלינו להדגיש לא פחות, ואולי יותר, את חלקם של היהודים שפעלו, לרוב בשיתוף פעולה הדוק עם חסידי אומות העולם, בהצלת בני עמם. היהודים לא היו קורבנות פסיביים, אלא גילו גבורה ותושייה יוצאי דופן כדי להציל את מי שיכלו, (ולעתים היו אלה גם לא-יהודים), תוך סיכון עצמי וחירוף נפש.

התופעה של יהודים שהצילו יהודים נשארה עלומה

 התופעה של יהודים שהצילו יהודים טרם מצאה את המקום הראוי לה בסיפור תולדות השואה. חלק מהסיבות לכך שהתופעה לא זכתה לביטוי פומבי ראוי, נעוץ בכך, שהאנשים המעורבים בהצלה לא סיפרו את סיפורם, משום שהרגישו רגשות אשמה כלפי אלה שלא הצליחו להציל אותם, ואולי משום כך מיעטו בערך מעשיהם.

התמונה הכוללת של השואה חסרה את נקודת המבט החשובה של היהודים, לא כקרבנות אלא כאנשים גיבורים, העושים ככל יכולתם, גם אם מוגבלת, למען הצלת אחיהם.

החשיבות של התופעה כיום

מדוע כה חשוב להפיץ את דבר קיומה של תופעת היהודים המצילים? מובן שחשוב לקבל תמונה אמיתית ושלמה של כל מה שהתרחש בתקופה זו, כולל התנהגות הקורבנות.

אולם, בצד הדגשת הגיבורים היהודים שניסו להתמרד, גם בתנאים בלתי אפשריים,  ובצד מתן מקום חשוב לתופעת היהודים שנלחמו עם הפרטיזנים, חשוב שיהיה מקום של כבוד גם לאלה, שההתקוממות שלהם נגד השלטון הנאצי התבטאה בהצלת אחיהם היהודים בדרכים מחתרתיות מסוכנות ביותר.

הפצת התופעה, והכללתה במקום בולט בהיסטוריה של השואה יש לה חשיבות מעבר לקבלת תמונה מלאה של הסיפור על השואה. התופעה חשובה משום שיש בה כדי לשנות את תדמיתם של היהודים במיוחד אצל  הנוער והצעירים,  שחושבים שהם, היהודים היו רק קורבנות השואה. לאורך כל השנים היהודים נתפסו כפסיביים וכחסרי אונים מול חומת הרשע של משטרים רבי עוצמה. התנאים היו קשים מאד, אבל גם בתנאים אלו היו כאלה שהתקוממו בדרכים שונות.

הסולידריות של העם היהודי

הסולידריות מצאה את ביטויה בייחוד בתופעת היהודים מצילי בני עמם.  בני אדם, המצויים בתנאי רדיפה קיצוניים, הופכים בדרך כלל ל"זאבים" כלפי זולתם. כל אחד שואף להציל את עורו. ואילו כאן לפנינו, תופעה ייחודית של אצילות נפש וסולידריות יהודית, בה יהודים שהיו באותה סכנה, סיכנו את עצמם יום יום כדי להציל את זולתם. זהו הביטוי העליון של הערך היהודי העתיק : "כל שראל ערבים זה לזה". בני העם שגם בתקופה של רדיפות איומות ושל תופעות אכזריות מאין כמותן, מצאו בתוכם תעצומות נפש לחשוב על הזולת ולנסות להציל את מי שניתן, לאו דווקא קרובי משפחה שלהם.

 מקור גאווה לצעירים יהודים

התופעה ראויה להדגשה גם משום שהיא מקור לגאווה לכל בן העם היהודי ובייחוד לצעירים. חלק גדול מהמצילים היו בני נוער וצעירים שהתמסרו כליל להצלה. כאן אנו יכולים לראות מה נוער מסוגל לעשות, וזה יכול להיות מקור השראה לבני הנוער גם כיום.

על כן, חברי "הועד להכרה  ביהודים שהצילו יהודים", פועלים בארץ ובחוץ לארץ לקדם את המודעות בתוך העם היהודי וגם הלא יהודי.

תוספת חשובה לעם היהודי כיום

חלק ניכר של היהודים שנצלו היו ילדים, שאחר כך הקימו משפחות עם ילדים, נכדים ונינים, שמהוות כיום תוספת לא מבוטלת לעם היהודי בארץ ובעולם.

חיים רוט – יו"ר, יוזם המפעל "לכל איש יש שם"
אלן שניידר – חבר הנהלה, מנהל בני ברית עולמי, ירושלים  

ועד פעולה להכרת והוקרת הגבורה של יהודים שהצילו בני עמם בשואה
The Jews Rescued Jews during the Holocaust Committee

HaimRoet, chair, POB. 8257, Jerusalem 91082, Tel;972-2- 5631199,Fax: 972- 2-5662283, Email:jewishrescuers@gmail.com,Alan Schneider, Director, B'nai B'rith World Center, Jerusalem, tel.972.525.536441,email:bbrith@012.net.ilStefanie Seltzer, President of World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust, Philadelphia stefaseltzer@yahoo.com,Rene Lichtman, World Federation of Jewish  Child Survivors of the Holocaust
rlichtman@comcast,net, Detroit,

בואו לגלות עוד