היכל הנתינה בתנועת של"ם

עמותת טוב יחד סיפקה 2 מנחים בהתנדבות להיכל הנתינה בתנועת של"ם לטובת הנחיות למתנדבים וותיקים.

בואו לגלות עוד